Een nieuwe staat van zijn start met één gedachte

Gedachten: ze zijn er de hele dag door. Elke dag hebben we zo’n 60.000 gedachten. Daarvan is 90% een herhaling van de dag ervoor en 80% gaat over het verleden of over de toekomst.

Jij bent niet jouw gedachten. Ook zijn jouw gedachten geen feiten. Gedachten zijn een gebeurtenis, ze komen en ze gaan. Net als wolken die voorbij drijven. Wanneer je een gedachte zo kunt zien, als een gebeurtenis, leer je jouw brein anders om te gaan met gedachten.
 

Wat denk jij nu?

Als je er bewust voor gaat zitten, merk je dat je gedachten komen en gaan en dat dat automatisch gaat. Soms zijn het oude patronen, programmeringen, die gedachten oproepen. Die komen vanuit jouw onderbewuste breindeel. Dit deel stuurt jou voor 95% aan. Die gedachten komen zomaar op, zonder dat je daar om vraagt en zonder dat ze een connectie hebben met wat je op dat moment aan het doen bent.
 

Dezelfde gedachten = dezelfde realiteit

Een groot deel van de dag leven we op de automatische piloot. Al vanaf het moment dat we opstaan doen we de dingen op dezelfde manier als de dag daarvoor, en de dag daarvoor. Aankleden, ontbijten, naar het werk rijden, het werk uitvoeren: alles is een programmering, een netwerk in jouw brein dat zich door herhaling heeft gevormd. Het start allemaal met één gedachte. Een gedachte leidt tot een keus, die keus leidt tot gedrag. Dat gedrag leidt weer tot een ervaring, waar je een gevoel bij hebt. Ofwel: steeds dezelfde gedachten hebben, leidt tot dezelfde keuzes, tot hetzelfde gedrag, tot dezelfde ervaringen en dezelfde gevoelens, zoals dr. Joe Dispenza heeft verwoord in zijn boek ‘Jij bent de placebo’. Op deze manier blijft jouw biologie hetzelfde. Er verandert niets en je blijft in jouw oude staat van zijn. Nieuwe gedachten zijn dus nodig om andere keuzes te maken. Nieuwe keuzes leiden tot nieuw gedrag, nieuwe ervaringen en nieuwe gevoelens. Daarmee creëer je een nieuwe realiteit, een nieuwe staat van zijn.

Automatische gedachten vs. nieuwe gedachten

Met welke gedachten wil jij verder? Belangrijk is te herkennen wanneer gedachten jouw processen stagneren. Bijvoorbeeld gedachten als: ‘het lukt me toch niet’ of ‘ik kan dit niet’. Observeer deze gedachte, laat hem zijn voor wat het is en zet er een positieve, fijne gedachte tegenover. Bijvoorbeeld: ‘Natuurlijk kan ik dit!’ of ‘Ik ga dit experiment gewoon aan!’. Ook wel een positieve affirmatie genoemd, waarover de eerste blog op deze website gaat. Hoe vaker je een positieve gedachte tegenover deze negatieve gedachte zet, hoe meer jij een positieve staat van zijn creëert. De kracht zit in herhaling, na verloop van tijd ga je het geloven en worden de positieve affirmaties jouw nieuwe onderbewuste overtuigingen.

Wat werkt is dagelijks een alarm te zetten op jouw telefoon en op dat moment te observeren waar jouw gedachten zijn. Wat denk jij nu? Helpt deze gedachte jou? Of is deze gedachte niet dienend en wil je daar een positieve, fijne gedachte tegenover zetten?

Het begint allemaal met bewustwording, herkenning, om vanuit daar bij te sturen en verandering mogelijk te maken.

line
image